18 августа, 02:00 по МСК, *IGOR COLD On Frisky Radio или киски из Сан Франциско без ума от Фриски